2020-21 Coaching Staff

Payam Ravanfar

View coaching bio >

Nobel Hadgu

View coaching bio >

Allan Estrada

View coaching bio >

Jose Caballero

View coaching bio >

Erick De La Rosa Beltran

View coaching bio >

Sennay Ghebresellasie

View coaching bio >

J. Chris Flanagan

View coaching bio >

Alek Cordeiro

View coaching bio >

Ricky Martin

View coaching bio >

Colin Gunby

View coaching bio >

Tom Ryan

View coaching bio >

Luis Flores

View coaching bio >

Geoff Aguiar

View coaching bio >

Peter Elton

View coaching bio >

Breanna Burtt

View coaching bio >

Ivan Portillo

View coaching bio >

Ivan Bandov

View coaching bio >

Marco Campos

View coaching bio >

Lucas Marroquin

View coaching bio >

Dylan Arroyo

View coaching bio >

Guillermo Chinchilla

View coaching bio >

Avery Kindler

View coaching bio >

Sam Vella

View coaching bio >

Johnny Vara

View coaching bio >

Jorge Sandoval

View coaching bio >

Rob Neville

View coaching bio >

Rick Hewko

View coaching bio >

Andrew Flint

View coaching bio >

Isaiah Schwerin

View coaching bio >

Madeline Boston

View coaching bio >

Will Finnie

View coaching bio >

Derek Howard

View coaching bio >

Josh Kalkstein, Technical Director of Soccer Operations

View coaching bio >

Kelly Coffey, DoC of the Older Girls, U-16 to U-19

View coaching bio >

Brandon Murphy, DoC of the Junior Girls, U-8 to U-11

View coaching bio >

Shane Kennedy, Goalkeeping Director

View coaching bio >

Chris King, DoC of the Younger Girls, U-12 to U-15

View coaching bio >

Tyler Gottschalk, ECNL Director

View coaching bio >

Robert Funes

View coaching bio >

David Frank, DoC of the Older Boys, U-16 to U-19

View coaching bio >

Phil Billeci-Gard, Doc of the Younger Boys, U-12 to U-15

View coaching bio >

Mattias Kodzoman, International Travel Director

View coaching bio >

Diego Marroquin

View coaching bio >

Ben Swann, DoC of the Junior Boys, U-8 to U-11

View coaching bio >